Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aphros Eng

Aphroksen reilun 20 hehtaarin tilukset sijaitsevat Liman laakson ala-aluella, Vinho Verdessä, Portugalissa. Hollywood-näyttelijän karismaa huokuva viinintekijä Vasco Croft on alunperin huonekalusuunnittelija ja arkkitehti, mutta hän teki täyskäännöksen urallaan kiinnostuttuaan biodynaamisesta viljelystä ja Steinerin opeista. Artesaanihenkisenä tunnetun viinitekijän hengentuotteet ovat terroiriaan edustavia, hapokkaita ja puhdaspiirteisiä. Portfolioon mahtuu myös luonteikkaita natural-viinejä.

Croft painottaa viljelyssään mm. luonnon monimuotoisuutta ja harmoniaa eläimien ja ihmisen tekemän työn välillä. Tarhoilla noudatetaan biodynaamisia toimitatapoja ja viinintuotannossa kunnioitetaan vuosisatojen saatossa karttuneita oppeja luonnon omasta kiertokulusta. Osa tuotantovälineistä on sukupolvien takaista perua – Aphroksella modernit viininvalmistusvälineet eivät ole täysin syrjäyttäneet muinaisia amforoita ja vesikanavia. Punaviinien maserointi tehdään perinteiseen tyyliin, polkemalla rypäleet jaloin muinaisissa graniittitankeissa.

Aphros tuottaa valkoista loureiroa ja punaista vinhãota. Loureiro on alvarinhon ohella Vinho Verden merkittävin aromaatinen valkoviinirypäle. Punainen rypälelajike vinhão tunnetaan myös sousão-nimellä Douron laaksossa ja se on alueensa tunnetuin punaviinirypäle. Viime vuosina se on ollut yksi puhutuimpia portugalialaisia lajikkeita ja Aphrosta puolestaa pidetään yhtenä parhaimpana viljelijänä.

Aphrosin tilalla viiniä kasvatetaan kolmella eri palstalla: Casal do Paçolla, Espanadalla ja Valfloresilla.

Quinta do Casal do Paço on kuulunut Vascon suvulle 1600-luvulta lähtien ja sieltä alkoi aikoinaan Aphrosin tarina. Lääniä on 20 hehtaarin verran ja se on jakaantunut niin, että viiniköynnöksiä kasvaa neljä hehtaaria, kastanjapuita neljä hehtaaria ja loppu on käytännössä metsää. Kaiken keskellä törröttää 1500-luvulta peräisin oleva kaksikerroksinen graniitista rakennettu kartano kappeleineen kaikkineen. Ensimmäisessä kerroksessa pitää majaansa viinikellari, joka on yhtä vanha kuin itse rakennuskin.
Espanadal sijaitsee vain muutaman metrin päässä Casal do Paçosta. Näitä kahta palstaa erottaa nykyään tie, mutta ne olivat vuosisatoja yhtä kokonaisuutta. Silti niillä on aina ollut vahvasti omat erityispiirteensä. Espanadalin palsta on kokonaan metsien ympäröimä ja se sijaitsee muita palstoja korkeammalla. Palsta on hyvin vanha ja sitä pidetään talon parhaimpana. Palstalla kasvaa loureiro-köynnöksiä ainoastaan yhden hehtaarin alueella.

Valflores puolestaan on vuokrapalsta. Sen omistaa Bossertin perheen Yhdysvaltain Oregonista ja heidän kanssaan on sovittu pitkästä vuokrasopimuksesta. Palstalla on yhteensä 5,5 hehtaaria tarhoja, joista kolme hehtaaria on alkuperäisiä köynnöksiä ja loput on istutettu vuokrasopimuksen alettua. Palstaan liittyy myös mielenkiintoinen tarina, sillä tunnettu oregonilainen viinitekijä David Lett oli palstan omistavan perheen ystävä ja hän toi perheen luona vieraillessaan mukanaan pinot-köynnöksiä palstalle istutettavaksi. Joitain alkuperäisiä köynnöksiä löytyy edelleen loureiro -köynnösten joukosta. Tätä hienoa tarinaa kunnioittaakseen Vasco on päättänyt istuttaa palstalle puoli hehtaaria pinot noir -köynnöksiä eli tulevaisuudessa saamme nauttia Aphrosin pinot noirista!

Aphros Wine

Näyttökuva 2017-3-8 kello 15.48.32.png

Aphros is a 20 ha winery in the Lima Valley sub-region of Portugal’s Vinho Verde. Exuding the charisma of a Hollywood star, the winemaker Vasco Croft was originally a furniture designer and architect but he did a 180 degree turn in his career when he became interested in biodynamic agriculture and the teachings of Rudolf Steiner. Known for his artisanal spirit the winemaker’s products epitomize their terroir and are acidic and pure. Characterful natural wines are also in their portfolio.

In his agriculture, Croft emphasizes e.g. nature’s diversity and harmony between work done by animals and humans. Biodynamic farming practices are followed on the vineyard and centuries old teachings on the cycle of nature are respected in the production. Part of the production tools are generations old – at Aphros modern winemaking tools have not supplanted ancient amphorae and water channels. Maceration for the red wines is still done in the traditional manner where the grapes are trodden by feet in ancient granite vats.

Aphros produces white Loureiro and red Vinhão. Loureiro is alongside Alvarinho Vinho Verde’s most significant aromatic white grape. The red grape variety Vinhão is also known as Sousão in the Douro Valley and it is the best known of Vinho Verde’s red grapes. In recent years it has become one of Portugal’s most talked about grape varieties and Aphros is considered one its best growers.

Aphros has vines growing in three vineyards: Casal do Paço, Espanadal and Valflores. Quinta do Casal do Paço has belonged to the Vasco family since the 17th century and that is where Aphros’s story begins. They have 20 ha of land and it is divided so that vines are grown on 4 ha, chestnut is grown also on 4 ha and the rest is practically forest. And in the middle of all of this is a 16th century two-story granite country house that even has a chapel. The first floor houses the wine cellar which is as old as the building itself. Espanadal is just a couple meters away from Casal do Paço. These two vineyards are now separated by a road but they used to be one whole for many centuries. But they still have always had their unique profiles. Espanadal is totally surrounded by forest and is at a higher elevation than the other vineyards. It is a very old vineyard and is considered the best of the property. It only has 1 ha of Loureiro growing on it.

Valflores is a leased vineyard. It is owned by the Bossert family from Oregon, USA and they lease it long-term to Aphros. The vineyard has 5,5 ha of vines of which 3 ha are original and the rest have been planted during the leasing period. A curious story relates to the vineyard. The famous Oregonian winemaker David Lett is a friend of the family that owns the vineyard and when visiting the family he brought some Pinot vines to be planted there. Some original vines are still found among the Loureiro vines. To honour this fine story, Vasco has decided to plant half a hectare of Pinot Noir – so in the future we can enjoy Aphros’s Pinot Noir!