Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Almondo Eng

Almondon viinitilan tuotanto on aloitusvuodesta 1981 kasvanut 1500 pullosta 90 000 pulloon ja rauhallinen kasvu onkin taannut korkean laatutason säilymisen vuodesta toiseen. Viinintekijä Domenico Almondon missiona on tuottaa Roeron alueen tyypillisitä rypäleistä, arneisista, brachettosta, nebbiolosta ja barberasta terroiriaan ilmentäviä laatuviinejä. Tuottajan yhtenä tavoitteena on viiniensä kautta Roeron alueen tunnettuuden ja arvostuksen kasvattaminen.

Perinteitä kunnioitetaan, mutta ne tasapainottelevat sopivasti modernin viininvalmistuksen kanssa. Tilan tuotanto painottuu valkoiseen arneis-rypäleeseen. Almondon viinitilan joukkoihin lukeutuu itse viinintekijä Domenicon lisäksi tämän vaimo Antonella, enologiksi valmistunut poika Federico, tämän isoveli Stefano sekä Domenicon maanviljelijä-vanhemmat.

Almondon palstat sijaitsevat Roerossa, Tanaro joen uomassa, noin 280–350 metrin korkeudessa. Alueen maaperä on suurimmaksi osaksi hiekkaisaa, kalkkipitoista ainesta. Maaperässä on runsaasti fossiileja ja mineraaleja, jotka soveltuvat erinomaisesti valkoisen arneisin sekä keveiden ja hedelmäisten punaviinien kasvatukseen. Runsaammat ja tuhdimmat punaviinit tulevat palstoilta, joiden maaperässä on enemmän vettä sitovaa savea. Köynnökset ovat keskimäärin 20-30 vuotiaita, vanhimmat Burigotin palstat ovat kuitenkin jopa 45-vuotiaita.

Almondo

Almondo_Famiglia.jpg

Almondo is a family-owned wine producer based in Piedmont, Italy. The winery is run by Giovanni Almondo and his family. The various generations of Almondo family have lived for centuries in the municipality of Montà, the heart of where Arneis vines are today.

Almondo’s vineyards are located in Roero by the Tanaro river at an elevation of about 280-350 meters. The soils are mostly sandy limestone. The soils have plenty of fossils and minerals and are perfectly suited for growing white Arneis and light and fruity reds. The richer, heavier reds come from plots where the soils have more clay that holds water. Vines are on average 20-30 years old but the oldest on the Burigot vineyard are 45 years old.

Almondo’s production has grown from 1500 bottles in its first year in 1981 to 90 000 bottles today. The slow, steady growth has ensured that quality has stayed at the same high level year after year. The winemaker Domenico Almondo is on a mission to make quality terroir wines from the typical local grape varieties, Arneis, Brachetto, Nebbiolo and Barbera. One of his aims is to make the area of Roero more famous and respected through his wines.

Traditions are respected but they always strike a balance with modern winemaking techniques. The winery’s production emphasizes the white Arneis grape variety. In addition to the winemaker Domenico, the Almondo team consists of his wife Antonella, his oenologist son Federico, his big brother Stefano as well as Domenico’s farmer parents.