Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Adegas Valmiñor Eng

Iberian niemimaan luoteisimmassa nurkkauksessa sijaitseva Galicia on outolintu kuivan Espanjan alueella. Atlantin rannalla sataa lähes päivittäin ja sumu peittää eukalyptuspuiden kansoittamat vihreät rinteet taajaan. Galician näkökulmasta Costa del Sol aurinkorantoineen ja sateenvarjodrinkkeineen voisi yhtä hyvin sijaita toisella planeetalla.

Galician viinitarhat sijaitsevat pääosin Rías Baixas’issa, aivan Portugalin rajan pohjoispuolella. Tarhat ovat kooltaan pieniä ja viini on perinteisesti tuotettu maakunnan omiin tarpeisiin. Tämän seurauksena Galician viinit ovat suurelle yleisölle edelleen pitkälti tuntemattomia.

Viime vuosina alueen erinomaista potentiaalia on alettu ymmärtää samalla kun viinin valmistukseen on panostettu isolla kädellä. Se on kannattanut: Galiciasta on löydettävissä Espanjan mielenkiintoisimmat, täysin valtavirrasta poikkeavat, hedelmäisen raikkaat ja miellyttävän hapokkaat viinit, joissa on sekä painoa että vivahteikkuutta.

Adegas Valmiñor on laatuluokitusalueensa, DO Rías Baixasin, mielenkiintoisimpia viinitaloja. Viinien laatuun on panostettu määrätietoisesti ja vuonna 2002 valmistuneet tuotantotilat ovat eräät alueen nykyaikaisimmista. Valmiñorin tarhat ovat varsin mineraalipitoisia, minkä maistaa myös lasissa.

Adegas Valmiñor

Right in the northwest corner of the Iberian peninsula lies Galicia, in many ways the odd one out of Spain’s generally dry wine regions. By the coast of the Atlantic it rains nearly every day and fogs blanket the green hills where eucalyptus trees grow. Viewed from Galicia, Costa del Sol with its sunny beaches and umbrella drinks might as well be on the opposite side of the globe. The winery of Adegas Valmiñor is located in this north-western corner of Spain.

Galicia’s vineyards are mostly in Rías Baixas just north of the border with Portugal. Vineyards are small in size and wine has traditionally been made for local consumption. This is why Galicia’s wines are little known among the general public.

In recent years, however, the excellent potential of the area has been understood and much effort has been made by producers to show the potential. And it has been worthwhile: Galicia is the home of some Spain’s most interesting and unique wines, wines that are completely outside of the mainstream that are refreshing and pleasantly acidic but which still have weight and nuance.

Adegas Valmiñor is one of the most interesting wineries of its appellation, DO Rías Baixas. Much effort has been made to maintain great quality and the facilities, finished in 2002, are some of the most modern in the area. Valmiñor’s vineyards are full of minerals – as, indeed, are the wines.